Wat is de Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven?

De Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven (StVLV) ondersteund het landgoed in haar maatschappelijke functie. De Stichting is in 1996 opgericht met de volgende doelstelling:

Het (doen) beheren, ondersteunen, onderhouden en exploiteren van landgoederen gerangschikt onder de Natuurschoonwet 1928 waaronder begrepen Landgoed Vollenhoven, met de daarbij behorende gebouwen en haar omgeving ten einde deze als monument in stand te houden en een actieve functie te laten vervullen ten behoeve van de gemeenschap van de gemeente De Bilt als cultureel erfgoed, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de ruimste zin des woords.

Een hele zakelijke formulering maar het komt er effectief op neer dat de Stichting zich inzet om:

Z

Landgoed Vollenhoven een actieve rol te laten spelen in de regionale samenleving,

Z

Landgoed Vollenhoven op maatschappelijk verantwoorde wijze instand houden.

Maatschappelijk Landgoed Vollenhoven

Landgoed Vollenhoven is opengesteld voor wandelaars. Mocht u interesse hebben dan kunt u hier kosteloos een digitale wandelkaart krijgen. Hierbij is aangegeven is welke delen/paden er zijn opengesteld en de overige spelregels van wandelen op het landgoed. De wandelkaart is een jaar geldig. 

Vollenhoven doet mee aan meerdere educatieve projecten voor lagere scholen uit de buurt. Landgoed Vollenhoven heeft hiervoor speciaal aanvullend lesmateriaal ontwikkeld. Verder doet Vollenhoven mee aan Kunst Centraal en de scholendagen van de Open Monumentendag.

De Stichting geeft op aanvraag rondleidingen door het park, de tuinen en de moestuin van Landgoed Vollenhoven.

In opdracht van de Stichting is de geschiedenis van Landgoed Vollenhoven onderzocht en een prachtig boek geschreven. Het boek ‘Vijfhonder jaar Vollenhoven’ is verkrijgbaar bij vele boekhandels en hier online. Er zijn ook verschillende andere boekjes in opdracht van de Stichting gemaakt, zoals ‘Tuinen van Vollenhoven’ en ‘Inmaken uit eigen tuin’.

Instandhouding Landgoed Vollenhoven

De activiteiten van de Stichting op het gebied van de instandhouding richten zich met name op het park, de moestuin en de tuinen van Landgoed Vollenhoven (niet de privétuinen). De Stichting is van mening dat de inkomsten uit de particulier bewoonde huizen zodanig moeten zijn dat deze op verantwoorde wijze kunnen worden onderhouden. Dit ligt echter anders bij het park, dat zelf immers geen of in ieder geval onvoldoende inkomsten genereert. De cultuurhistorische waarde van het Engelse landschapspark met de daarbij behorende tuinen en het bos is groot. Ook de moestuin met haar oranjerie, de oude kassen, koude bakken en bijgebouwen is van groot historisch belang. De Stichting heeft dan ook besloten haar aandacht met name op deze delen van het landgoed te richten. Jaarlijks stelt zij een beheerplan op en bekijkt welke financiële middelen zij hiervoor beschikbaar kan stellen. De giften van de donateurs worden ieder jaar aan een specifiek project besteed. Gezocht wordt naar iets dat typerend is voor Vollenhoven (bijvoorbeeld: herstel muur blauwe border, gouden puntjes hek).

Mocht u meer betrokken te zijn bij het landgoed het beheer nodigen we u graag uit donateur te worden van de Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven. Dit kunt u doen door het Machtigingsformulier Stichting vrienden Landgoed Vollenhoven ingevuld en ondertekend naar onderstaand adres te sturen. Indien u gebruik wilt maken van de fiscale faciliteiten (aftrekbaar voor de inkomsten en vennootschapsbelasting) kunt u contact opnemen met alexander@landgoedvollenhoven.nl.

Of vraag meer informatie op via:

StVLV contact formulier

14 + 13 =

Instandhouding Landgoed Vollenhoven

Stichting Vrienden Landgoed Vollenhoven
Fiscaal nummer: 805.495.472
Utrechtseweg 59
3732 HA De Bilt
E-Mail: info@landgoedvollenhoven.nl

 

Samenstelling bestuur:

  • Alexander Kneepkens, voorzitter
  • Robert-Paul Caron, secretaris
  • Eco Haitsma Mulier, penningmeester

Beloningsbeleid:
De bestuurders van de stichting ontvangen geen (onkosten) vergoeding of beloning.
De stichting heeft geen personen in dienst

Klik op de link voor de volgende informatie:

Landgoed Vollenhoven B.V.

Utrechtseweg 59

3732HA De Bilt

info@landgoedvollenhoven.nl

 

Locaties op het landgoed:

Contact formulier

13 + 2 =