Meer wetenover deNatuurwerkdag?


Bekijk hier de website

Vrijwilligers welkom op de Natuurwerkdag op 2 november

Samen buiten aan de slag op Vollenhoven om de kikkers weer daglicht te geven op de Natuurwerkdag!

We hopen op 2 november met jullie de elzenopslag langs de watergangen op Vollenhoven te snoeien. Door het warme weer groeit het riet zo hard dat de kikkers en salamanders hun habitat dreigen kwijt te raken. Door het snoeien wordt het makkelijker de watergangen vrij van riet te houden.

We hopen op veel enthousiaste vrijwilligers: Voor meer informatie of om je aan te melden kijk dan op speciale pagina op de website van de natuurwerkdag.

We hopen er een mooie dag van te maken!